Bij de restauratie van de Sint-Joriskerk in de jaren zestig werd het Naberorgel van de scheiding tussen schip en koor – het gotisch oxaal – naar de huidige plek naast de toren verplaatst. Het koor kwam als gevolg daarvan weer bij de kerkruimte. De wens om in deze nieuwe situatie een koororgel te bouwen, werd vervuld door een royale gift van de familie Pon (importeur van Volkswagen). Willem Hülsmann, de organist van de kerk van 1950 tot zijn dood in 1989 was zeer onder de indruk van de klankrijkdom in het werk van Metzler & Söhne, een middelgroot orgelbouwbedrijf in het Zwitserse Dietikon
In 1967 leverde Metzler het koororgel voor de Sint-Joriskerk op. Vanwege de grote kerkrestauratie vond het koororgel aanvankelijk een plaats in de zuidbeuk, maar in 1969 kreeg het zijn definitieve plaats tegen de zuidwand van het koor naast het oxaal.

Het koororgel wordt regelmatig gebruikt in diensten en bij concerten en geniet grote faam door zijn heldere klank, draagkracht en door de soepele, directe speelaard.

In de Orgelvriend van respectievelijk juli en augustus 1967 verschenen destijds enthousiaste toelichtingen:

Naar functie zowel als naar uiterlijk sluit het aan bij de klassieke orgelbouw. “Het ziet er niet eens zo nieuw uit”, zegt organist Willem Hülsmann. Het instrument omvat 9 registers, verdeeld over ‘n manuaal en pedaal. Hedenmorgen arriveerde de heer Antonio Frasson uit Luzern, die het orgel zal beschilderen.

Wanneer het grote orgel weer geplaatst is, zal het Zwitserse instrument een plaats krijgen in de Amersfoortse “garnizoenskerk”, die ingericht wordt als trouwkapel.


Klank en intonatie zijn wonderschoon en de Trompet 8 voet doet ons met ongeduld uitzien naar een orgelconcert met enkele Spaanse werken.

Van de registers dient, naast de welluidende Trompet, vooral de geheel in hout uitgevoerde Gedekt 8 voet (mild, zonder weekheid) genoemd te worden.

Door het toenemende gebruik van het orgel en de koorruimte werd het gemis van een tweede klavier steeds sterker ervaren. De inzetbaarheid van het orgel zou enorm toenemen, als er een tweede manuaal aan het orgel zou worden toegevoegd.
Het tweede klavier zou niet alleen de solistische mogelijkheden van het orgel enorm uitbreiden, maar ook de inzetbaarheid van het orgel als begeleidingsinstrument van koren en solisten. Tot dan toe was dat slechts zeer beperkt mogelijk, vanwege het ontbreken van zachte registers.

Met de toezegging van een grote sponsorbijdrage van Bouwbedrijf Schoonderbeek kwam de voltooiing binnen bereik. Met steun van de Protestantse Gemeente Amersfoort, van enkele fondsen en van door particulieren gegeven donaties, kon in augustus 2018 opdracht worden gegeven om het koororgel uit te breiden met een twee klavier, in de vorm van een borstwerk.

Een bijzonderheid is dat Bernhardt Edskes, die destijds het instrument als medewerker van de firma Metzler heeft geconcipieerd en geïntoneerd, bereid is gevonden om vijftig jaar later tegen aantrekkelijke voorwaarden dit werk uit te voeren. Alle betrokkenen waren unaniem van oordeel dat zijn (historische) verbondenheid met dit orgel en zijn grote ervaring als zelfstandig, gerenommeerde orgelbouwer, garant staat voor het hoogst bereikbare resultaat. Bernhardt Edskes onderbouwt zijn betrokkenheid bij het project als volgt:

Dit is de voortzetting van wat ik 52 jaar geleden van A tot en met Z aan dit orgel bij de firma Metzler heb gedaan. De afsluiting van dit werk vind ik heel bijzonder. Het koororgel past volledig binnen de prachtige architectuur en de akoestiek van deze kerk. Het is uniek door de zwaluwnest opstelling. Als gotisch concept in deze positie kom je een dergelijk instrument als nieuwbouw zelden tegen. Een vergelijk met orgels uit de barok of neobarok is hier dan ook niet aan de orde

Het Borstwerk is voorzien van zes registers. Ook zijn de windkanalen nieuw, in hout uitgevoerd en is de speelmechaniek vernieuwd om twee pedaalkoppels mogelijk te maken. Door de tijd ingeslopen onvolkomenheden en ingrepen aan het pijpwerk en intonatie zijn weer ongedaan gemaakt. Door Edskes Orgelbau zijn twee uiterst fraai gemaakte (staart)klavieren geleverd, de ondertoetsen zijn belegd met mooi getekend pruimenhout, de boventoetsen zijn van ebbenhout. De drie panelen boven de lessenaar zijn vervangen door open panelen met snijwerk, dat in dezelfde stijl gesneden is als de reeds aanwezige snijwerkvelden boven de frontpijpen. De nieuwe registerknoppen zijn identiek aan de reeds aanwezige registertrekkers. Het schilderwerk, het vergulden van het snijwerk en de opschriften op nieuwe registerplaatjes boven de registertrekkers is uitgevoerd door het in restauratie gespecialiseerd schilderbedrijf Gerard de Jongh uit Waardenburg.

Terug