Op 12-jarige leeftijd komt Rien voor het eerst in aanraking met de beiaard tijdens een bezoek aan het carillon van de Laurenskerk in Rotterdam. Sindsdien is hij gefascineerd door de klank van klokken. Tijdens zijn orgelstudie wordt zijn belangstelling verder aangewakkerd door zijn orgeldocent Bas de Vroome, die tevens beiaardier is. Nog tijdens zijn orgelstudie volgt hij enkele maanden lessen bij Roy Kroezen. Aansluitend aan zijn orgelstudie doet Rien toelatingsexamen bij de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Vanaf september 2008 volgde hij beiaardlessen bij Frans Haagen en improvisatielessen bij Henk Verhoef en Gijsbert Kok. In 2011 behaalde hij zijn diploma ‘Master of Music’ cum laude. Daarnaast deed hij, als onderdeel van zijn Masterstudie onderzoek naar vroeg-20e eeuwse beiaardmuziek in Nederland. In september 2009 won hij de 1e prijs op het internationale beiaardconcours in Wavre (België) en tevens de 1e prijs op het internationale beiaardconcours in Gorinchem. Rien is actief als freelance beiaardier en geeft regelmatig beiaardconcerten in Nederland, maar ook in België, Frankrijk en Denemarken. In september 2012 won hij de 1e prijs op het Internationale Beiaarconcours in Groningen “Jan Pieterszn. Sweelinck” Sinds 2012 is hij stadsbeiaardier van Haarlem. Hij bespeelt daar de carillons van de Grote of St. Bavokerk en de Bakenessertoren. Sinds februari van 2014 is hij eveneens stadsbeiaardier van Goes en beiaardier van Ridderkerk. Klik hier voor de pagina Beiaarden

Im Alter von zwölf Jahren entdeckte Rien Donkersloot das Turmglockenspiel während eines Besuches des Carillons der Laurenskerk (Laurenskirche) in Rotterdam. Seitdem ist er von dem Klang von Glocken fasziniert. Im Verlauf seines Orgelstudiums wurde sein Interesse weiter geschürt durch seinen Orgeldozenten Bas de Vroome, der gleichzeitig Carillonneur ist. Noch während dieses Studiums absolvierte er einige Monate Kurse bei Roy Kroezen. Anschließend an sein Orgelstudium legte Rien Donkersloot die Zulassungsprüfung an der Nederlandse Beiaardschool (Niederländische Carillonschule) in Amersfoort ab, wo er ab September 2008 bei Frans Haagen Carillonkurse absolvierte. Zudem absolvierte er Improvisationskurse bei Henk Verhoef und Gijsbert Kok. Im Jahre 2011 schloss er dieses Studium cum laude ab und erwarb den Titel ‘Master of Music’. Als Teil seines Masterstudiums forschte er am Thema der Carillonmusik des frühen 20. Jahrhunderts in den Niederlanden. Im September 2009 gewann er den 1. Preis beim internationalen Carillonwettbewerb in Wavre (Belgien) und noch im gleichen Monat erwarb er ferner den 1. Preis beim internationalen Carillonwettbewerb in Gorichem (Niederlande). Rien Donkersloot ist seit dem 1. Dezember 2012 Stadtcarillonneur von Haarlem. Des Weiteren gibt er regelmäßig Carillonkonzerte in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich und Dänemark.