Toren
Omstreeks 1470 werd begonnen met de bouw van een nieuw schip van Grote of St. Bavokerk. In 1500 begon men met de bouw van een achtzijdige stenen kruistoren die wegens zijn zwaarte in 1514 werd afgebroken. In 1519/20 werd de huidige kruistoren uit hout met loodbekleding aangebracht.

Klokkenspel
De beiaard bestaat uit 47 klokken volgens de reeks des1 (1864 kg) -es1-f1-chromatisch-des5 die volgens de middentoonstemming als c1-d1-e1-chromatisch-C5 op het klavier zijn aangesloten. Hiervan zijn de zwaarste tien (des1-es1-f1-chromatisch-C2) in 1661 en 1662 door Fran├žois Hemony vervaardigd, terwijl de overige 37 (des2-chromatisch-des5) in 1968 door Eijsbouts zijn gegoten.

Centraal in de beiaardruimte hangt de Haarlemse Roeland-klok die in 1503 door Geert van Wou werd gegoten. Ze bezit toon a0 en weegt circa 4900 kg. Boven de beiaardruimte in de spits van de toren bevinden zich nog vijf klokken en wel drie luidklokken en twee klepklokken. De grootste luidklok met toon e2 werd in 1686 door Claude Fremy gegoten. Ze staat bekend onder de naam kermisklok. De twee kerkluidklokken met tonen g2 en a1 werden oorspronkelijk in 1667 door Pieter Hemony gegoten.

In de spits bevinden zich voorts de welbekende Damiaatjes (ook wel genaamd Piet en Hein) die met tonen bes2 en d3 in 1732 door Jan Albert de Grave (en Nicolaas Muller?) gegoten werden. Ter herinnering aan de slag bij Damiate worden ze elke avond om 9 uur volgens een bepaald motief geklept.

Geschiedenis
In 1661 leverde Fran├žois Hemony te Amsterdam een nieuwe beiaard bestaande uit 32 klokken op basis des1. De Bavobeiaard werd in 1670 met drie klokken uitgebreid die door Pieter Hemony gegoten werden. Daarmee kwam het spel uiteindelijk op 35 klokken. In 1963 werd de beiaard uitgebreid met 12 klokjes, waarmee de Bavobeiaard op vier oktaven kwam.

Speeltijden
Maandag: 12.00 u tot 13.00 u
Vrijdag: 12.45 u tot 13.15 u